سوگولی مامان وبابا

بدون عنوان

وقتی مادرم پیشمه انگار تمام دنیا پشتم ایستاده مادر شدم ولی باز محتاج مادرم هستم گاهی دلم میگیره که من همیشه باری بر دوش مادرم بودم هیچگاه در زندگیم فداکاری مادرم بر فرزندان و نوه هایش را فراموش نمیکنم امیدوارم سلین هم در آینده قدردان محبتهای بی شمار مادرم باشد ...
25 شهريور 1396

بدون عنوان

حیوانی روی بام بود و به شیری که از پایین عبور میکرد ناسزا میگفت شیر گفت این تو نیستی که ناسزا میگویی بلکه این جایگاه توست که به من ناسزا میگوید مبادا بوسیله جایگاهت به دیگران توهین کنی که تکیه گاهت با گذر زمان سست شده و فرو میپاشد آنگاه تو میمانی و آنهایی که تحقیرشان کردی پس در اوج ......انسان باش...
16 شهريور 1396

برای تک دخترم

مثل یک معجزه علت ایمان منی همه هان و بله هستند شما جان منی دخترقشنگم برات بهترینارو آرزو میکنم امیدوارم همیشه پیش منو بابا احساس خوشبختی کنی و ما تمام سعی مان را خواهیم کرد تا تو رو به تمامی خوبیهای دنیا برسانیم دوستت دارم😚😚😚
7 شهريور 1396