سوگولی مامان وبابا

دیروز ۱شهریور تولد سلین بود به خاطر فوت پدر بزرگ همسرم براش جشن تولد نگرفتیم ولی قراره امروز براش یه کیک کوچولو بگیریم خانوادگی دور هم باشیم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 34
امتیاز جذابیت: 14,619
94 دنبال کنندگان
1,827 پسندها
1,622 نظرات
315 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ